""" ยินดีต้อนรับท่านที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ....โปรดติดตาม การติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง หลายๆท่านรู้จักดี จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาศรีสะเกษ เร็วๆนี้ ครัช....***

พูดคุย สนทนา...

คลิ๊ก-พูดคุย สนทนา

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557